Logo - Fyzio a Fit

Zadanie od klienta znelo "Vytvoriť logo, ktoré bude pôsobiť zdravo a FIT". Klient si z viacerých návrhou vybral logo s tvarom obrátených písmen F so siluetou človeka. Logo dotvára textová časť, ktorá bola vytvorená fontom v light reze pre odlahčenie masívnej obrazovej časti.

Klient

Fyzio a Fit

Služba

Tvorba loga

Zdielať
Klient

Fyzio a Fit

Služba

Tvorba loga

Zdielať